3. sep. 2012

EN ATOMVÅPENFRI VERDEN

En atomvåpenfri verden

- hva kan gjøres ?

 

En oppgave som utfordrer det ytterste i oss alle, som medmennesker.

..

Atomvåpnene er den ytterste gren av et globalt makt- og våpenregime, som vi selv er en del av. Et regime som fortsatt legitimerer bruk av makt, - for å sikre oss mot nye maktovergrep og for å opprettholde maktbalanse.


Gjennom dette har vi mistet noe avgjørende viktig. Vi har mistet tilliten til hverandre. - Tilliten til at vi mennesker innerst inne er gode.

Gjennom dette har vi mistet tilliten til - ja selve livet.
Og dette fordi vi frykter, at det gode i oss ikke er godt nok.

Men, det gode i oss er godt nok.

Derfor er det frykten i seg selv, vi nå må overvinne for å gjenskape en tillitsfull verden. Når frykten er overvunnet, stoler vi på det gode i oss selv og andre mennesker. Og vi handler selvstendig og ansvarsfullt.
- Til det beste for våre omgivelser.

Og dette oppleves godt.


* * *


Som selvstendig, ansvarsfull og tydelig fredsnasjon, er det 3 grep Norge nå kan gjøre, for å gjenskape en tillitsfull og atomvåpenfri verden.

1. - Etablere fadderordning i stedet for nye jagerfly.

2. - Slutte å produsere og eksportere våpen.

3. - Avvikle verneplikten, og selv legge våpnene ned.


Disse 3 grepene gjør, at vi ikke lenger nærer oppunder frykten, - det som bærer selve atomvåpnene. Når det ikke lenger er noen grunn til å frykte, følger andre nasjoner etter. Dermed faller selve grunnlaget for atomvåpnene bort. - Og de blir maktesløse, i seg selv.

Derfor følgende appell; - til regjeringen, - stortinget, - og oss alle. 
Dette for barna i verden spesielt:...


Alle verdensborgere !

Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere,
soldater, politi, organisasjoner, grupper og enkeltmennesker verden over !

Legg våpnene ned ! - Legg våpnene ned ! - Legg våpnene ned !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp uten mer frykt for krig og vold !

Legg våpnene ned ! - Elske ! - Forene !ARE YOU IN ?
...


Relaterte linker:

Hva er atomvåpen ?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre - 24.10.08

http://www.worldpeace.no/FN-DAGEN-24.10.08.htm

2. sep. 2012

FADDERORDNING I STEDET FOR NYE JAGERFLY


FADDERORDNING I STEDET FOR NYE JAGERFLY !FNs mål er å bekjempe fattigdom.


Om vi virkelig vil, er dette mulig.

Det finnes nok ressurser til å hjelpe alle.
For 7- 8 kr. dagen kan man være fadder for ett barn.

For 40 milliarder kan man være fadder for 15 millioner barn i ett år.


...Norge skal nå kjøpe nye jagerfly.

Dette koster minst 40 milliarder !

Bruk heller disse pengene til en fadderordning for barn !


...Vi trenger i dag en tillitsfull verden.


Med omsorg og varme.

Det gjør vi ikke med flere våpen.

Det gjør vi ved å legge våpnene ned !


...I dag bruker verden så mye penger på våpenmakt,

at vi kan ha fadderordning for 2 milliarder barn hvert år.M.a.o. når vi slutter å produsere og bruke våpen og makt mot

hverandre, er det nok ressurser til å hjelpe alle som lider nød !Jeg håper og tror derfor du er enig i,

at veien fremover er ikke å bruke mer penger på våpen,

men heller hjelpe alle som lider nød.
Derfor denne oppfordring til Norges regjering nå:

FADDERORDNING I STEDET FOR NYE JAGERFLY !
http://www.worldpeace.no/FADDERORDNING.htm