27. okt. 2011

PEACE - MOUNTAIN


              PEACE - MOUNTAIN


               LIFE


    ....
 
 
 
 

24. aug. 2011

FRIHETENS VIND


FRIHETENS VIND


Hør på vinden, lek med vinden, vær som vinden.
La den vise deg verden, ja slik som du vil.

Hør på vinden, lek med vinden, vær som vinden.
La den vise deg veien, akkurat dit du vil.

Hør på vinden, lek med vinden, vær som vinden.

La frihet være veien, dermed får du det til.
FREEDOM SPIRIT


Join the spirit, light the spirit, be the spirit.

Let it show you the world, just like you want.

Join the spirit, light the spirit, be the spirit.

Let it show you the way, just where you want.

Join the spirit, light the spirit, be the spirit.

Let freedom be the way, and you get what you want....29. jul. 2011

...


Fred til dere alle ...


Til ungdommen


Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid !
Under en blodig storm
vi deg til strid !
Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
Hva skal jeg kjempe med,
hva er mitt våpen ?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.
For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
Øk det og styrk det !

Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død,
stans den med ånd !
Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
Døden skal tape !

Da synker våpnene
maktesløs ned !
Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred.
Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot
men´skenes jord.
Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen -
som om vi bar et barn
varsomt på armen.


...

Nordahl Grieg - 1936...

28. mar. 2011

EN VERDEN UTEN VOLD

...


EN VERDEN UTEN VOLD


Vi er inne i en global kamp mot vold og terror.

Fienden defineres ikke lenger bare som land og ledere, men som grupper, celler, medlemmer i nettverk og enkeltmennesker. Og i dag, selv med verdenshistoriens mest betydelige etterretning og overvåkning, skjuler fienden seg i blant oss og har ingen kjennemerker.

Fiendebildet er i dag utviklet til sitt fulle. - Ved at vi alle som én kan være en potensiell trussel.*


Sparker man en ball mot en vegg, så kommer den tilbake.
Enhver handling skaper en reaksjon.

Enkeltmenneskets handling skaper en reaksjon fra samfunnet.
Samfunnets handling skaper en reaksjon fra enkeltmennesket.

Vold, krig og terror verden over, er med det en reaksjon på bruk av makt og vold verden over.

Ved bruk av makt og vold, gir vi kun næring og kraft til mer vold, som med det søker nye veier og enkeltmennesker for utløp, for å slå tilbake.*


Slik det er lys og mørke i verden, finnes det gode og det onde. Men dette er krefter som finnes i oss alle.

Det er vanskelig å fange selve solstrålen ved å gripe om den. Likeledes med mørket og det onde.

Derfor lykkes vi aldri med å frigjøre oss fra volden ved fortsatt bruk av makt.

Vi lykkes ved å søke den frie kraft i oss selv, som nærer det gode.

Og ved kjærlighet, - forståelse, respekt, tilgivelse, takknemlighet, omsorg og opplysning, så styrkes og reagerer den gode kraft i oss alle deretter. - Og samfunnet vil blomstre av frie, kjærlighetsfulle og trygge mennesker.

Vår viktigste etterretning handler derfor ikke om å ettersøke og finne noen fiende ute i verden, men å ettersøke og finne den frie gode kraft i oss selv.

Vårt sterkeste verktøy, som enkeltmennesker og som samfunn er derfor:

Å sette den frie kraft ut i handling !EN VERDEN UTEN VOLD
...

VISJON FOR EN ATOMVÅPENFRI VERDEN 

Visjon for en atomvåpenfri verden

- hva kan gjøres ?
En oppgave som utfordrer det ytterste i oss alle, som medmennesker.


...

Atomvåpnene er den ytterste gren av et globalt makt- og våpenregime, som vi selv er en del av. Et regime som fortsatt legitimerer bruk av makt, - for å sikre oss mot nye maktovergrep og for å opprettholde maktbalanse.


Gjennom dette har vi mistet noe avgjørende viktig. Vi har mistet tilliten til hverandre. - Tilliten til at vi mennesker innerst inne er gode.

Gjennom dette har vi mistet tilliten til - ja selve livet.
Og dette fordi vi frykter, at det gode i oss ikke er godt nok.

Men, det gode i oss er godt nok.

Derfor er det frykten i seg selv, vi nå må overvinne for å gjenskape en tillitsfull verden. Når frykten er overvunnet, stoler vi på det gode i oss selv og andre mennesker. Og vi handler selvstendig og ansvarsfullt.
- Til det beste for våre omgivelser.

Og dette oppleves godt.


* * *


Som selvstendig, ansvarsfull og tydelig fredsnasjon, er det 3 grep Norge nå kan gjøre, for å gjenskape en tillitsfull og atomvåpenfri verden.

1. - Etablere fadderordning for foreldreløse barn, i stedet for nye jagerfly.

2. - Slutte å produsere og eksportere våpen.

3. - Avvikle verneplikten, og selv legge våpnene ned.


Disse 3 grepene gjør, at vi ikke lenger nærer oppunder frykten, det som bærer selve atomvåpnene. Når det ikke lenger er noen grunn til å frykte, følger andre nasjoner etter. Dermed faller selve grunnlaget for atomvåpnene bort. - Og de blir maktesløse, i seg selv.

Derfor følgende poetiske appell; - til regjeringen, - stortinget, - og oss alle. Dette for barna i verden spesielt:


...


Alle verdensborgere !

Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere,
soldater, politi, organisasjoner, grupper og enkeltmennesker verden over !

Legg våpnene ned ! - Legg våpnene ned ! - Legg våpnene ned !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp uten mer frykt for krig og vold !

Legg våpnene ned ! - Elske ! - Forene !ARE YOU IN ?
...


Relaterte linker:

Hva er atomvåpen ?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre - 24.10.08

http://www.worldpeace.no/FN-DAGEN-24.10.08.htm