19. sep. 2007

FADDERORDNING I STEDET FOR NYE JAGERFLY !

...

Redigert 16.07.08


Utenriksminister Jonas Gahr Støre oppfordrer det sivile samfunn om å mobilisere i kampen mot et nytt rustningskappløp.

Tett samarbeid mellom regjeringer og aktører i det sivile samfunn er nødvendig for å lykkes i kampen mot ulike typer våpen. -

"Vi trenger en mobilisering i det sivile samfunn for å lykkes." sier han.
17. September 2007

........


Jeg arbeider derfor nå for dette ...
..
FADDERORDNING I STEDET FOR NYE JAGERFLY !I følge
UNICEF er det ca. 15 millioner foreldreløse barn i verden bare p.g.a. AIDS.

Derfor er det veldig bra at TV-aksjonen
"Sammen for barn" i 2007 - gikk til UNICEF - til barn berørt av hiv/aids.


FNs mål er å bekjempe fattigdom.
Hvorfor er ressursene i verden er så skjevt fordelt ?
Og hvorfor hjelper vi ikke alle som lider nød ?

Om vi virkelig vil, er dette mulig.
Det finnes nok ressurser i verden til å hjelpe alle.

...

For 7- 8 kr. dagen kan man være fadder for ett barn.
For 40 milliarder kan man være fadder for 15 millioner barn i ett år.


Norge skal nå beslutte å kjøpe nye jagerfly.
Dette koster minst 40 milliarder !

Bruk heller disse pengene til en fadderordning, for 15 millioner foreldreløse barn !

...

Vi trenger i dag en tillitsfull verden.
Med omsorg og varme.

Det gjør vi ikke med flere våpen.
Det gjør vi ved å legge våpnene ned !

...

I dag bruker verden så mye penger på våpenmakt, at vi kan ha fadderordning for 2 milliarder barn hvert år !

M.a.o. når vi slutter å produsere og bruke våpen og makt mot hverandre, er det nok ressurser til å hjelpe alle som lider nød !

...

Jeg håper og tror derfor du er enig i, at veien fremover er ikke å bruke mer penger på våpen, men heller hjelpe barna i verden som lider nød.

Derfor denne oppfordring til Norges regjering nå:

Fadderordning for foreldreløse barn, istedet for nye jagerfly !


...http://www.worldpeace.no/FADDERORDNING.htm


ARE YOU IN ?
Med vennlig hilsen

Jan........