3. okt. 2012

FRIHET - LIKHET - BRORSKAP

 
 
FRIHET - LIKHET - BRORSKAP


Gjennom vår frie vilje er det vi mennesker frigjør de gode krefter.          Når vi mennesker lever ut vår frie vilje sammen, skaper vi et godt samfunn. Når vi alle sammen lever ut vår frie vilje, skapes et ideelt samfunn. Et samfunn uten hat, krig og vold.

Gjennom opplysning, og ved å hjelpe hverandre, skaper vi dette.
Ikke gjennom makt og tvang.

At vi i vår tid opplever så mye ondskap og vold, er dette resultat av; - at vi ved bruk av makt har begynt å frarøve hverandre vår frie vilje og selvstendighet. Og videre øye for øye, tann for tann, har dette utviklet seg fram til slik verden er i dag.
 
I dag gjør vi det vi kan for å reparere på dette, ved å kontrollere hverandres viljeskrefter, gjennom fortsatt bruk av makt og tvang.
Vi legitimerer fortsatt bruk av makt, for å sikre oss mot nye maktovergrep, og for å opprettholde det vi kaller maktbalanse. Men bruk av makt gir ikke varige løsninger. Det viser verden oss.

Det er kun gjennom menneskets frie vilje,
frivillighet, det skapes varige gode løsninger.
 
Dette fordi den frie viljes kraft i sin natur alltid er god.
Fordi det er kun den som gir enkeltmennesket egen dømmekraft og evnen til å ta avstand fra det onde. Å gi frihet til andre mennesker, er derfor aldri noen trussel eller til skade for samfunnet som helhet. Det er når vi hindrer eller frarøver hverandre friheten, at skaden oppstår.

Frihet er et selvforpliktende prinsipp.
Frihet er et selvinnfriende og selvopprettholdende prinsipp.  Frihet er et evigvarende prinsipp !
 
Dette fordi frihet for et menneske, alltid er fullstendig avhengig av alle andre menneskers frihet. Å bygge samfunnet og verden på frivillighet, innebærer derfor aldri noen fare for oss mennesker som fellesskap.
 
 
...


Sann Frihet, varig frihet mellom mennesker, opplever vi når vi uten frykt har tillit til vår egen og andres frie vilje. Tillit til at den frie viljes kraft alltid er til det beste.

Dermed er det kun frykten som er stridens eple i livet, som vi må overvinne. Når frykten er overvunnet, stoler vi på oss selv, og vi handler selvstendig og ansvarsfullt til det beste for oss selv og våre omgivelser.

Sann Frihet er et nettverk av mennesker som fryktløst lever sammen ut av fri vilje, selvstendighet og ansvar.

Derfor er det nødvendig at vi definerer det å elske som menneskets virkelige arbeid.
Dette fordi den virkelige betydning av å elske, er å gi frihet.
 

 

FRIHET - LIKHET - BRORSKAP

mellom mennesker er

å elske
 
 
 
 
 


 
 3. sep. 2012

EN ATOMVÅPENFRI VERDEN

En atomvåpenfri verden

- hva kan gjøres ?

 

En oppgave som utfordrer det ytterste i oss alle, som medmennesker.

..

Atomvåpnene er den ytterste gren av et globalt makt- og våpenregime, som vi selv er en del av. Et regime som fortsatt legitimerer bruk av makt, - for å sikre oss mot nye maktovergrep og for å opprettholde maktbalanse.


Gjennom dette har vi mistet noe avgjørende viktig. Vi har mistet tilliten til hverandre. - Tilliten til at vi mennesker innerst inne er gode.

Gjennom dette har vi mistet tilliten til - ja selve livet.
Og dette fordi vi frykter, at det gode i oss ikke er godt nok.

Men, det gode i oss er godt nok.

Derfor er det frykten i seg selv, vi nå må overvinne for å gjenskape en tillitsfull verden. Når frykten er overvunnet, stoler vi på det gode i oss selv og andre mennesker. Og vi handler selvstendig og ansvarsfullt.
- Til det beste for våre omgivelser.

Og dette oppleves godt.


* * *


Som selvstendig, ansvarsfull og tydelig fredsnasjon, er det 3 grep Norge nå kan gjøre, for å gjenskape en tillitsfull og atomvåpenfri verden.

1. - Etablere fadderordning i stedet for nye jagerfly.

2. - Slutte å produsere og eksportere våpen.

3. - Avvikle verneplikten, og selv legge våpnene ned.


Disse 3 grepene gjør, at vi ikke lenger nærer oppunder frykten, - det som bærer selve atomvåpnene. Når det ikke lenger er noen grunn til å frykte, følger andre nasjoner etter. Dermed faller selve grunnlaget for atomvåpnene bort. - Og de blir maktesløse, i seg selv.

Derfor følgende appell; - til regjeringen, - stortinget, - og oss alle. 
Dette for barna i verden spesielt:...


Alle verdensborgere !

Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere,
soldater, politi, organisasjoner, grupper og enkeltmennesker verden over !

Legg våpnene ned ! - Legg våpnene ned ! - Legg våpnene ned !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp uten mer frykt for krig og vold !

Legg våpnene ned ! - Elske ! - Forene !ARE YOU IN ?
...


Relaterte linker:

Hva er atomvåpen ?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre - 24.10.08

http://www.worldpeace.no/FN-DAGEN-24.10.08.htm

2. sep. 2012

FADDERORDNING I STEDET FOR NYE JAGERFLY


FADDERORDNING I STEDET FOR NYE JAGERFLY !FNs mål er å bekjempe fattigdom.


Om vi virkelig vil, er dette mulig.

Det finnes nok ressurser til å hjelpe alle.
For 7- 8 kr. dagen kan man være fadder for ett barn.

For 40 milliarder kan man være fadder for 15 millioner barn i ett år.


...Norge skal nå kjøpe nye jagerfly.

Dette koster minst 40 milliarder !

Bruk heller disse pengene til en fadderordning for barn !


...Vi trenger i dag en tillitsfull verden.


Med omsorg og varme.

Det gjør vi ikke med flere våpen.

Det gjør vi ved å legge våpnene ned !


...I dag bruker verden så mye penger på våpenmakt,

at vi kan ha fadderordning for 2 milliarder barn hvert år.M.a.o. når vi slutter å produsere og bruke våpen og makt mot

hverandre, er det nok ressurser til å hjelpe alle som lider nød !Jeg håper og tror derfor du er enig i,

at veien fremover er ikke å bruke mer penger på våpen,

men heller hjelpe alle som lider nød.
Derfor denne oppfordring til Norges regjering nå:

FADDERORDNING I STEDET FOR NYE JAGERFLY !
http://www.worldpeace.no/FADDERORDNING.htm